Όροι Χρήσης

Το Top10vpn.gr παρέχει στους χρήστες πληροφορίες και εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών προϊόντων λογισμικού. Η ιστοσελίδα του Top10vpn.gr (συλλογικά ο "Ιστότοπος") είναι έργo του Top10vpn.gr που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Προσφέρουμε στους χρήστες πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις (συλλογικά, "Όροι") χωρίς τροποποίηση.

Αποδοχή των όρων

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους και όλους τους ισχύοντες νόμους και να είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Άδεια Χρήσης

Το περιεχόμενο στον ιστότοπο Top10vpn.gr είναι μόνο για προσωπική, ατομική χρήση και όχι για εμπορικούς ή εξωτερικούς σκοπούς. Σύμφωνα με αυτήν την Άδεια Περιορισμένης Χρήσης, οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν ή να αντιγράψουν το Υλικό, να τα χρησιμοποιήσουν για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική), να επιχειρήσουν να αποκωδικοποιήσουν ή να αντιστρέψουν τη μηχανική του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον ιστότοπο του Top10vpn.gr για να αντιγράψουν περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλο περιεχόμενο, για τη μεταφορά περιεχομένου σε άλλο άτομο ή σε άλλο διακομιστή. Αυτή η άδεια τερματίζεται αυτόματα εάν οι χρήστες παραβιάσουν οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορούν να διακοπούν ανά πάσα στιγμή από το Top10vpn.gr και να τερματιστούν. Με την ολοκλήρωση της προβολής αυτού του υλικού από τους χρήστες ή με τη λήξη της παρούσας άδειας, οι χρήστες πρέπει να καταστρέψουν το μεταφορτωμένο περιεχόμενο που έχουν στην κατοχή τους, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Αποποίηση Ευθυνών

Το υλικό στον ιστότοπο Top10vpn.gr παρέχεται όπως ακριβώς φαίνεται. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και το παρόν αποποιείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων ή προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή αλλιώς. Επιπλέον, το Top10vpn.gr δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του Περιεχομένου στον Ιστότοπό του ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν τον Ιστότοπο.

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, όπως Κείμενα, γραφικά, εικόνες, πληροφορίες που παρέχονται από τους αδειοδότες του Top10vpn.gr και όποιο άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στον Ιστότοπο του Top10vpn.gr, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε Υπηρεσίας ("Περιεχόμενο"), είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές των προϊόντων, είτε σε απευθείας σύνδεση είτε στις πραγματικές ετικέτες των προϊόντων ή στις συσκευασίες. Παρόλο που κάνουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στον Ιστότοπο, δεν προβαίνουμε σε δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ότι το περιεχόμενο στον Ιστότοπο είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Το Top10vpn.gr είναι ένας ιστότοπος σύγκρισης και αξιολόγησης βάσει διαφημίσεων. Για να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αυτόν τον ιστότοπο σε όλους και δωρεάν, χρησιμοποιούμε συνδέσμους που μας επιτρέπουν να χρεώνουμε ένα τέλος παραπομπής από τους ιστότοπους των VPN συνεργατών. Η σειρά και η κατάταξη των VPN συνεργατών στο διάγραμμα σύγκρισης μπορεί να επηρεαστεί από εμπορικούς παράγοντες, καθώς και από δεδομένα γενικής δημοτικότητας, μετατροπής και απόδοσης. Οι εκτιμήσεις, η σειρά και η κατάταξή μας μπορεί να αλλάζουν από καιρό σε καιρό.

Η ευθύνη μας για απώλεια ή ζημιά

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το Top10vpn.gr ή οι προμηθευτές του να καταστούν υπεύθυνοι για ζημιές (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ή απώλειας δεδομένων ή διακοπής της επιχείρησης). Δεν είμαστε υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο που προκύπτει από τη χρήση των ιστοσελίδων μας, ακόμη και αν το Top10vpn.gr ή ένας από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας έχει ενημερωθεί προφορικά ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιας βλάβης.

Αποζημίωση

Οι χρήστες συμφωνούν να μας αποζημιώσουν, να μας υπερασπιστούν και να μας αποκλείσουν από όλες τις απώλειες, τα έξοδα, τις ζημίες και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών του δικηγόρου, που προκύπτουν από την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης από τον Χρήστη ή / και τη χρήση του Ιστότοπου από τον Χρήστη και να μας αποζημιώσουν για όλες τις ζημιές.

Αναθεωρήσεις / σφάλματα

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας Top10vpn.gr μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Το Top10vpn.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα του υλικού στην ιστοσελίδα του. Το Top10vpn.gr μπορεί να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του ιστότοπου του ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το Top10vpn.gr, ωστόσο, δεν εγγυάται την τακτική ενημέρωση αυτού του περιεχομένου.

Συνδέσεις σε τρίτους παρόχους

Το Top10vpn.gr δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου δεν σημαίνει ότι το Top10vpn.gr εγκρίνει τον ιστότοπο. Η χρήση ενός τέτοιου συνδέσμου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Αλλαγές σε αυτούς τους όρους

Το Top10vpn.gr μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, οι χρήστες συμφωνούν να δεσμεύονται από την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων Όρων Χρήσης.

Κυβερνητικός Νόμος

Οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετικά με τον ιστότοπο του Top10vpn.gr υπόκεινται στους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, ανεξάρτητα από τις συγκρούσεις με τους νόμους της χώρας των χρηστών. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, όλες οι διαφορές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα ή σχετίζονται με τους Όρους Χρήσης ή τον Ιστότοπο θα επιλύονται αποκλειστικά ενώπιον των δικαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι χρήστες με το παρόν συναινούν αμετάκλητα σε αυτή τη δικαιοδοσία και στην αποκλειστική δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου σε μια τέτοια διαφορά.

Ερωτήσεις

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hello (at) top10vpn.gr